Vaals veut interdire les grands tours cyclistes avenir de lAmstel Gold Race incertain

Restriction Proposal Threatens Future of Wielertoertochten in Limburg

*De toekomst van grote Limburgse wielertoertochten als de Amstel Gold Race en Limburgs Mooiste staat mogelijk op het spel.*

De gemeenteraad van Vaals zal binnenkort stemmen over een voorstel dat het fietsen in grootschalige wielertoertochten over Vaals grondgebied zou verbieden. Dit voorstel kan van invloed zijn op iconische beklimmingen zoals de Vaalserberg, de Camerig en het Vijlenerbos, met mogelijk zelfs gevolgen voor de Amstel Gold Race als professionele wegwedstrijd. De toerfietsorganisaties en de toerismesector uiten sterk verzet tegen deze maatregel.

Als het voorstel wordt aangenomen, zullen deze beklimmingen niet langer opgenomen worden in de routes van wielertoertochten. Het college van Vaals argumenteert dat de toertochten overlast veroorzaken en de leefbaarheid aantasten. Dit omvat onder andere het achterlaten van afval, onbehoorlijk en gevaarlijk rijgedrag door toerfietsers, en het ontoegankelijk maken van bedrijven en landbouwgronden.

*Toekomst toertochten onzeker: ‘Als dit verdwijnt, mist de regio toch iets’*

De gemeente spreekt van verstoring van de rust en het landschap door de « vele duizenden wielertoeristen die het gebied overstromen in het kielzog van een evenement ». Om de natuur en het landschap te beschermen, is afgesproken dat er per jaar maar drie grote fietsevenementen met maximaal 15.000 deelnemers mogen plaatsvinden in Zuid-Limburg.

In reactie groeit het verzet tegen dit voornemen onder organisatoren van toertochten zoals de Amstel Gold Race. De directeur van de Amstel Gold Race benadrukt dat de toertocht op zaterdag van essentieel belang is voor de financiering van de professionele wedstrijden op zondag. Daarnaast zou de regio twintig miljoen euro aan extra inkomsten mislopen, terwijl verenigingen en vrijwilligers vergoedingen zouden verliezen.

*Impact op toerisme en economie*

Ook Limburgs Mooiste, een toertocht met 12.000 deelnemers, uit haar zorgen. De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) benadrukt dat het beperken van wielertoertochten in Zuid-Limburg al sinds 2014 plaatsvindt, wat heeft geleid tot een daling van het aantal toertochten en deelnemers met meer dan 20%.

Recreatie- en toerismeondernemers uiten eveneens bezorgdheid over het verbod. Verschillende organisaties hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan de gemeente, waarbij zij wijzen op de miljoenen bestedingen die deze wielertoertochten genereren voor verschillende sectoren zoals horeca, accommodaties en detailhandel.

*Lokale ondernemers en gemeentelijke reacties*

In het dorp Vijlen zijn ondernemers « enorm boos » over het voornemen. Bas Hoogland, voorzitter van Stichting Bergdorpje Vijlen, benadrukt het economisch belang van deze tochten voor de regio en Zuid-Limburg als geheel. Hij betoogt dat de toertochten juist de economie stimuleren en geen significante overlast veroorzaken.

De gemeente Gulpen-Wittem dringt aan op overleg met de omliggende gemeenten voordat er een besluit wordt genomen. Ze stellen dat dit voorstel het organiseren van dergelijke toertochten in de toekomst zal bemoeilijken, met mogelijke gevolgen voor de hele regio en omliggende gemeenten.

Inmiddels groeit de onrust en discussie rondom het verbod op wielertoertochten in Vaals. Met de gemeenteraadsvergadering die morgenavond om 19.30 uur zal plaatsvinden, blijft de uitkomst onzeker en staat de toekomst van deze populaire evenementen in Limburg op het spel.

FAQs (Questions Related to the Original Content):

1. Quels sont les principaux motifs derrière la proposition d’interdire les grands événements cyclistes à Vaals?

Réponse: Les motifs principaux incluent des problèmes liés à la surcharge, au comportement irrespectueux des participants et à l’impact sur l’environnement et l’économie locale.

2. Quels sites emblématiques risquent d’être exclus des itinéraires des toertochten si la proposition est adoptée?

Réponse: Des lieux emblématiques comme la Vaalserberg, la Camerig et le Vijlenerbos pourraient être exclus des itinéraires des toertochten.

3. Quelles sont les conséquences économiques pour la région si ces toertochten sont interdits à Vaals?

Réponse: La région risque de perdre vingt millions d’euros de revenus supplémentaires, et les associations et les bénévoles pourraient perdre des indemnités liées à l’organisation de ces événements.

4. Comment les organisateurs de la Amstel Gold Race réagissent-ils à cette proposition potentielle?

Réponse: Les organisateurs de la Amstel Gold Race expriment leur inquiétude, soulignant l’importance de la toertocht du samedi pour la réussite des courses professionnelles du dimanche.

5. Quelle est la position de la Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) concernant la réduction des toertochten?

Réponse: La NTFU considère qu’il est inacceptable que les cyclistes soient pénalisés par ces restrictions, notant une baisse de plus de 20 % du nombre de toertochten et de participants depuis 2014 dans la région de Zuid-Limburg.

6. Comment les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie réagissent-ils à cette interdiction potentielle?

Réponse: Les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie manifestent leur préoccupation face aux éventuelles répercussions de l’interdiction, soulignant les millions d’euros de dépenses générées par ces événements pour le secteur.

Benjamin Lambert

Journaliste engagé depuis plus de 10 ans, Benjamin Lambert a consacré sa carrière à l'investigation et à la révélation des problématiques sociales majeures. Ayant contribué significativement à des médias réputés, il met désormais son expérience au service de BelgiumTribune.be, explorant des sujets captivants et éclairant des enjeux cruciaux de la société à travers ses articles percutants.

Tu pourrais aussi aimer

+ There are no comments

Add yours

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.