BASF se retire de Xinjiang quelle conséquence pour les Oeïghours

BASF trekt zich terug uit Xinjiang vanwege beschuldigingen van schending van mensenrechten

BASF, het grootste chemieconcern ter wereld, heeft besloten om zich terug te trekken uit de Chinese regio Xinjiang vanwege zware kritiek over mogelijke betrokkenheid bij grove misstanden tegen de Oeigoerse bevolking. Wat heeft geleid tot deze drastische stap?

Het onderzoek van Der Spiegel en ZDF:
Een recent onderzoek uitgevoerd door de Duitse mediakanalen Der Spiegel en ZDF bracht verontrustende feiten aan het licht. Het bleek dat medewerkers van het Chinese partnerbedrijf van BASF Chinese staatsfunctionarissen hadden begeleid tijdens huisbezoeken aan Oeigoerse huishoudens. Deze bezoeken waren onderdeel van een overheidscampagne gericht tegen de Oeigoerse moslimminderheid.

De reactie van Human Rights Watch:
Human Rights Watch heeft de huisbezoeken beschreven als bedreigend. Volgens de organisatie worden families onder druk gezet om informatie over hun politieke opvattingen te verstrekken en worden ze onderworpen aan indoctrinatie. Dit heeft geleid tot toenemende internationale verontwaardiging over de behandeling van de Oeigoeren in China.

Politieke druk op BASF:
Een groep van dertig politici van over de hele wereld heeft gereageerd op het onderzoek door een brief te sturen aan de bestuursvoorzitter van BASF, waarin zij aandrongen op een terugtrekking uit Xinjiang. De politici benadrukten het belang van het nemen van ethische en verantwoorde stappen in de bedrijfsvoering, met name bij gevoelige kwesties zoals schendingen van mensenrechten.

De beslissing van BASF:
In een officiële verklaring heeft BASF aangekondigd dat het zich zal terugtrekken uit de joint ventures in Xinjiang, waar twee fabrieken gevestigd zijn die chemicaliën produceren. Het bedrijf benadrukte dat eerdere interne onderzoeken geen misstanden aan het licht brachten, maar dat de recente onthullingen de grens hebben overschreden. Hierdoor heeft BASF besloten om het afstoten van partnerbedrijven te versnellen.

Toekomstige stappen en reacties:
Met deze plotselinge terugtrekking van BASF uit Xinjiang rijzen er vragen over de impact op de internationale handelsrelaties en de toekomstige bedrijfsstrategie van het chemieconcern. Het is duidelijk dat de druk vanuit zowel de publieke opinie als politici een aanzienlijke rol heeft gespeeld bij het nemen van deze ingrijpende beslissing.

###FAQs

1. Wat heeft geleid tot de beslissing van BASF om zich terug te trekken uit Xinjiang?

– BASF heeft zich teruggetrokken vanwege zware kritiek over mogelijke betrokkenheid bij grove misstanden tegen de Oeigoerse bevolking in Xinjiang.

2. Welke rol speelden de Duitse mediakanalen Der Spiegel en ZDF in het onderzoek naar BASF?

– Der Spiegel en ZDF brachten verontrustende feiten aan het licht, waaronder het begeleiden van Chinese staatsfunctionarissen tijdens huisbezoeken aan Oeigoerse huishoudens.

3. Hoe reageerde Human Rights Watch op de situatie in Xinjiang?

– Human Rights Watch beschreef de huisbezoeken als bedreigend en benadrukte de druk die op families werd uitgeoefend om politieke informatie te verstrekken.

4. Wat was de reactie van een groep politici op het onderzoek naar BASF?

– Een groep van dertig politici drong aan op een terugtrekking van BASF uit Xinjiang als gevolg van ethische en verantwoorde bedrijfsvoering inzake mensenrechten.

5. Welke impact heeft de beslissing van BASF op de internationale handelsrelaties en bedrijfsstrategie?

– Er zijn vragen gerezen over de toekomstige handelsrelaties en strategische koers van BASF na de terugtrekking uit Xinjiang en de publieke reacties hierop.

6. Hoe heeft BASF gereageerd op de beschuldigingen van betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten in Xinjiang?

– BASF benadrukte dat eerdere interne onderzoeken geen misstanden aan het licht brachten, maar dat de recente onthullingen de grens hebben overschreden, wat heeft geleid tot de versnelde afstoting van partnerbedrijven.

Gilles Moreau https://belgiumtribune.be/

Journaliste chevronné depuis plus de 12 ans, j'ai couvert divers sujets allant de la politique nationale à l'économie mondiale. Autrefois affilié à des publications de renom, il apporte désormais son expertise à BelgiumTribune.be, analysant en profondeur les enjeux politiques et économiques qui façonnent l'avenir du pays.

Tu pourrais aussi aimer

+ There are no comments

Add yours