Action à suspense les actionnaires de Tesla approuvent une prime géante pour Elon Musk

Elon Musk en de Megabonus: Aandeelhouders Stemmen Toe

Een meerderheid van de aandeelhouders van autofabrikant Tesla heeft ingestemd met een megabonus van ruim 55 miljard dollar aan topman Elon Musk. Een rechter in de staat Delaware hield die bonus in januari nog tegen.

Het Toekennen van de Megabonus

Musk kreeg het bonuspakket, de grootste beloning voor een bedrijfsbestuurder ooit, in 2018 toegezegd door de aandeelhouders van Tesla. Hij zou de beloning grotendeels krijgen in opties op aandelen, onder voorwaarde dat hij bepaalde resultaten zou behalen voor Tesla. Die aandelenopties zijn door het succes van Tesla veel waard geworden.

Rechterlijke Tegenslag in Januari

In januari oordeelde een rechter, na een aanklacht van een kleine belegger, dat Musk in feite de controle had over de bestuurders van het bedrijf toen die in 2018 akkoord gingen met de bonus. Ook de aandeelhouders waren volgens de rechter niet goed geïnformeerd toen ze later dat jaar akkoord gingen.

Hoger Beroep en Nieuwe Stemronde

Tesla heeft beroep aangetekend tegen de rechterlijke uitspraak en vroeg de aandeelhouders vandaag opnieuw akkoord te gaan met de bonus tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Austin, Texas. Vooraf hadden enkele grote aandeelhouders aangekondigd tegen te stemmen omdat ze de beloning buitensporig vinden.

Toekomstperspectief

Dat de aandeelhouders nu akkoord zijn, wil niet zeggen dat Musk, volgens Forbes de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van ruim 210 miljard dollar, de bonus nu ook snel krijgt. Daarvoor is het nog wachten op het hoger beroep dat Tesla heeft aangetekend, en dat kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Experts verwachten dat de kans groot is dat de rechtbank ditmaal wel akkoord zal gaan nu de aandeelhouders opnieuw hebben ingestemd met de megabonus.

Tesla’s Verhuizing naar Texas

De aandeelhouders stemden vandaag ook voor de formele verhuizing van Tesla van de staat Delaware naar Texas, waar het hoofdkantoor van de autofabrikant al staat. Musk kondigde die verplaatsing eerder dit jaar aan uit onvrede over het voor hem nadelige vonnis in Delaware.

Informations Supplémentaires

Quelles sont les critiques entourant la méga-bonus d’Elon Musk?

Les critiques concernant la méga-bonus d’Elon Musk ont principalement tourné autour de son montant jugé excessif par certains grands actionnaires de Tesla.

Quelle est la valeur estimée de la bonification d’Elon Musk en options d’actions?

La valeur estimée de la bonification d’Elon Musk en options d’actions s’élève à plus de 55 milliards de dollars.

Pourquoi un juge détenait précédemment la décision concernant la bonus de Musk?

Un juge avait retenu la décision concernant la bonus de Musk en raison d’allégations selon lesquelles Musk avait un contrôle excessif sur le processus de décision de l’entreprise.

Quelle fut la réaction initiale des actionnaires à l’annonce de la méga-bonus?

Certains grands actionnaires avaient initialement exprimé leur intention de voter contre la méga-bonus d’Elon Musk, la jugeant démesurée.

Quelle est l’importance de la relocalisation de Tesla?

La décision des actionnaires de voter en faveur de la relocalisation de Tesla de l’État du Delaware au Texas revêt une grande importance pour l’avenir de l’entreprise.

Quelles sont les attentes entourant le résultat du nouvel appel en lien avec la bonus de Musk?

Les experts estiment qu’il y a de fortes chances pour que la cour d’appel approuve la méga-bonus d’Elon Musk, compte tenu du récent soutien renouvelé des actionnaires.

Laurent Dubois http://belgiumtribune.be

Fort d'une carrière de 18 ans dans le journalisme, Laurent Dubois s'est spécialisé dans la couverture approfondie des événements culturels, artistiques et historiques. Ayant travaillé avec des magazines de premier plan, il met désormais à contribution son savoir-faire pour BelgiumTribune.be, partageant des perspectives uniques sur le patrimoine culturel et l'art contemporain.

Tu pourrais aussi aimer